Vores servicesRådgivning


1

Nexttool bistår virksomheder og myndigheder med special-viden ved valg, opbygning og fugtsikring af konstruktioner
- med særlig indsigt i træbaserede løs- ninger til f.eks. gulve, tage og facader.
Nexttool udfører ikke projekterings- og byggestyringsopgaver.

2

Nexttool tilbyder faglige og teknisk vurderinger som sær- lig sagkyndig og skønsmand. Udarbejder byggetekniske vejledninger, medvirker ved faglige kurser samt i udviklingsprojekter.
Ring på (+45) 53 88 78 80 eller send en mail til [email protected]

3

Nexttool har bl.a. udarbejdet BR18-vejledningen om byg- ningsglas, vejledninger om trægulve, gulvvarme og våd- rum, gode råd om træbaserede tage og undertage, tilrettelagt kurser om byg- geteknik og byggelovgivning, samt udført syns- og skønsopgaver.