Vores servicesRådgivning


1

Nexttool er specialist i træ-
gulve, byggefugt og fugtmå-
ling i beton og træ.
Nexttool bistår virksomheder og myndigheder ved projektering, specifikation og tilstandsvurdering af trægulve, vådrum, træfacader og træ-
baserede tagløsninger.

2

Nexttool tilbyder en faglig og teknisk vurdering som særlig sagkyndig og skønsmand.
Nexttool udarbejder bygge-
tekniske vejledninger, medvirker ved faglige kurser og i udviklingsprojekter.
Ring til os på 53 88 78 80 eller send en mail til [email protected]

3

Nexttool har bl.a. udarbejdet BR18-vejledningen om brug af bygningsglas, samt bygge-
tekniske vejledninger om træ-
gulve, gulvvarme og vådrum.
Nexttool har tilrettelagt kurser om træ, fugtforhold og byggelovgivning, samt udført syns- og skønsopgaver.