VILKÅR FOR BRUG


Disse betingelser (“vilkår for brug”) gælder for webstedet nexttool.dk. Webstedet tilhører virksomheden Nexttool, CVR 36380322.

Ved at bruge webstedet accepterer du disse vilkår. Kan du ikke acceptere betingelserne, skal du undlade at bruge webstedet.

Brug af webstedet
Nexttool giver dig ret til at få vist og hente materiale på dette websted til personlig, ikke-kommerciel anvendelse. Du er velkommen til at linke til alle sider og informationer på dette websted. Du har ikke ret til at ændre i materialet på webstedet, genskabe eller offentligt fremvise, udføre, distribuere eller på anden måde bruge materialet til andet offentligt eller kommercielt formål uden skriftlig tilladelse fra Nexttool. Al brug af materiale iht. disse vilkår på ethvert andet websted, computere i netværk eller i trykte medier er forbudt, uanset formål, uden skriftlig tilladelse fra Nexttool.

Ophavsret
Webstedet er ophavsretligt beskyttet, og al uautoriseret brug af ethvert materiale herfra vil føre til overtrædelse af copyright og varemærkebeskyttelse.
Enhver form for kopiering, bearbejdning, oversættelse, modifikation og ethvert misbrug af hele eller dele af dette websted i enhver form er forbudt.
Ethvert brud på disse vilkår medfører, at din ret til at bruge webstedet automatisk ophører, og du skal øjeblikkeligt destruere det hentede eller trykte materiale.

Links til andre websteder
Hyperlinks til andre websteder fra dette websted er en service til dig. Nexttool har ikke gennemset, kontrol over eller ansvar for disse websteder og deres indhold. Hyperlinks til andre websteder indebærer ikke nogen form for godkendelse af firmaer eller produkter, og Nexttool forbeholder sig ensidigt retten til at slette sådanne links. Anvender du disse hyperlinks, sker det på eget ansvar.

Personlige oplysninger
Nexttool hverken opsamler eller anvender dine personlige oplysninger på dette websted.

Brug af cookies
Nexttool har bevidst valgt at begrænse brugen af cookies. Vi anvender dem primært, hvor det er helt nødvendigt for at lave besøgsstatistik.
Du kan indstille din webbrowser til at give besked om forespørgsler, om cookie-placering eller afvise cookies helt. Du kan slette filer, der indeholder cookies, de er gemt som en del af din internetbrowser.

Ansvar
Dit besøg og brug af dette websted foregår på eget ansvar. Nexttool er omhyggelig med oprettelse og vedligeholdelse af dette websted, men vi kan ikke garantere, at indholdet altid er korrekt, fejlfrit og ajourført, eller at brugen af det vil være uden afbrydelser.

Ansvarsfraskrivelse
Webstedet er en servicefunktion, som Nexttool stiller til rådighed for offentligheden. Nexttool kan når som helst og uden varsel foretage ændringer i opbygning og indhold på dette websted.
Brugere af dette websted accepterer, at Nexttool er fritaget for ethvert ansvar for webstedets indhold og for brugen af dette.

Lovvalg og værneting
Webstedet ejes og drives af Nexttool. Du er indforstået med, at disse “Vilkår for brug” og dit brug af webstedet reguleres af de til enhver tid gældende love i Danmark.

I forholdet mellem Nexttool og brugerne gælder således dansk ret. Værneting for retssager mellem Nexttool og brugerne skal være retten i Kgs. Lyngby. Endvidere kan Nexttool altid vælge at anlægge retssag mod en bruger i overensstemmelse med retsplejelovens værnetingsregler.

Nexttool, 2019-07-01